04 உணவு பொருட்களின் விலைககள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

லங்கா சதொச நிறுவனத்தில் 04 உணவு பொருட்களின் விலைககள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, உள்ளூர் சம்பா அரிசியின் விலை 05 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 220 ரூபாவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளூர் வெள்ளை பச்சை அரிசி விலை 16 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு 189 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

உள்ளூர் நாட்டரிசி விலை 02 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு 198 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

கோதுமை மா விலை 05 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 240 ரூபாவாகுமென லங்கா சதொச அறிவித்துள்ளது.